Nordland har fått eget mobbeombud!

Faksimile fra mobbeombudet i Nordland sine nettsider
Faksimile fra mobbeombudet i Nordland sine nettsider (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø.

Fylkestinget har vedtatt at fylket skal ha eget mobbeombud. Lasse Knutsen er mobbeombud i Nordland. Du finner lenke til nettsidene i menyen til høyre.