Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4

Barn som ser inn vindu
Barn som ser inn vindu (Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Ny pulje med kompetanseheving for skoler og barnehager i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

 

Målgruppe - innhold - forutsetninger

Fylkesmannen har nylig sendt ut invitasjon til deltakelse i pulje 4 i satsingen - se invitasjonsbrev og vedlegg til høyre. Tilbudet som skal styrke barnehagers, skolers og eieres evne til å skape trygge og gode leke- og læringsmiljø, og som trenger noe støtte i dette arbeidet, går ut til kommuner som barnehagemyndighet og som skoleeier, og til frittstående skoler. Deltakerne må ha forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid.

Kompetanseheving for trygge og gode leke- og læringsmiljø

Tilbudet skal styrke regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen i alle ledd. I tillegg skal den gi kompetanse til drive utviklingsarbeid lokalt. Spredning av erfaringer og kompetanse mellom kommuner, barnehager og skoleeiere er en viktig del av arbeidet.

Deltakere i pulje 1 og 3 fra Nordland

Fem kommuner i Nordland har hatt med barnehager og skoler i pulje 1. De er svært fornøyde med denne måten å få økt kompetanse på området. Det deltar også fem kommuner i pulje 3. To av kommunene deltok også i pulje 1, men skal nå delta med nye skoler og barnehager i pulje 3.

Mer informasjon

Se lenke til utdanningsdirektoratets side om inkluderende barnehage- og skolemiljø, og til invitasjonsbrev som er gått ut til kommuner og friskoler.