Ansatt i skolen

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og trakassering, og skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læring.

Kapittel 9A i opplæringsloven handler om elevene sitt skolemiljø. Kapitelet ble endret med virkning fra 1. august 2017.

Reglene i kapittel 9A gjelder alle som arbeider eller bruker store deler av dagen sin i skolen. Det er ikke bare skoleledelsen og lærere/assistenter, men også renholdere, vaktmester, kontorpersonale, helsesøster osv.

På denne siden finner du som er ansatt i skolen noen tips og råd som vi tror kan være til hjelp i ditt og din skoles arbeid med skolemiljøet.