Regional samling - inkluderende barnehage- og skolemiljø

Barn som held hender
Barn som held hender (Foto: Helsedirektoratet / Sogn og Fjordane)

Som oppfølging av tredje samling i pulje 1, blir det regional samling i Bodø 19. april