Lokalt mobbeombud

Alle fylker er invitert til å delta i regjeringens nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker.

Finansieringen av mobbeombud skal være et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten. Ordningen skal gjelde barnehagebarn, elever og foreldre.

Fylkene kan melde seg på ordningen hos Utdanningsdirektoratet innen 15. mars.