Utlysning av kompetansemidler 2019

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

For tildeling av kompetansemidler i 2019 og perioden 2020-2022, er det i samarbeidsforumet vedtatt en fordelingsnøkkel til videre arbeid med kompetanseutvikling i Nordland fylke.

70% skal gå til kollektive kompetansetiltak - regional kompetanseutvikling/barnehagebaserte tiltak (kr. 5180000)
30% skal gå til "andre tiltak" som tilsvarer tidligere tilretteleggingsmidler (kr. 2220000).

Kriterier for tildeling av kompetansemidler 30%
Med utgangspunkt i barnehagens egne årsrapporter fra desember 2018, se vi tydelig behov for å prioritere tiltak som øker antall pedagoger i barnehagene. I Nordland manglet det ca. 100 pedagoger ved innrapporteringen.

Fylkesmannen i Nordland vil derfor i 2019 tildele midler til tiltak ut fra følgende prioritering:

1. Arbeidsbasert og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
2. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
3. Kompetansehevingsstudier for assistenter i barnehage
4. Veiledningskompetanse for barnehagelærere i barnehage

Dette er midler som barnehageeier må søke om hvert år, og er midler som går til den enkelte barnehage for at det skal tilrettelegges, slik at den/de ansatte kan ta utdanning som der er gitt støtte til. Fylkesmannen i Nordland behandler søknader med utgangspunkt i de nevnte prioritertinger gitt fra samarbeidsforum.

Søknadsfrist er 28.09.2019

Vi vil minne om at barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge behovene i egen kommune.