Styrerutdanning og videreutdanning for barnehagelærere 2019

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Søk videreutdanning for barnehagelærere og styrerutdanningen, søknadsfrist 1.mars 2019.

Få faglig påfyll og gi barna enda bedre forutsetninger for utvikling og læring!

Viktige datoer og frister finner du på Udirs nettsider.