Ansvarlige avdelingsdirektører

Sosial- og vergemålsavd.:
Merete Troli
Tlf: 75 53 15 47

Oppvekst- og utdanningsavd.:
Gunn Skjerve
Tlf: 75 53 15 90

Helse- og omsorgsavd.:
Jan-Petter Lea
Tlf: 75 53 15 15

 

Kontaktpersoner:

Pressekontakt: