Kommunal- og forvaltningskomiteen besøker Nordland 4. og 5. april

Kommunal- og forvaltningskomiteen besøker Nordland 4. og 5. april 2016. I løpet av mandag 4. april vil det bli holdt møter med Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, ordførere fra Salten og andre regionale etater og organisasjoner. Etter avsluttet møtedag i Bodø reiser komiteen til Svolvær for møter og samtaler med ordførere fra lofotkommunene, tirsdag 5. april.

Mandag 4. april

10.00 Ankomst Bodø.
10.30 Møte med Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune på Fylkeshuset.
Fylkesmann Hill-Marta Solberg.
Velkommen til Nordland
10.40 Møte med Nordland fylkeskommune
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).
– Regionreformen
– Inntektssystemet
– Samferdsel
11.20 Status kommunereformen i Nordland
Fylkesmannen i Nordland ved kommunal- og beredskapsdirektør Silja Ildgruben.
11.40 Lunsj

12.30 - 14.15

 

Møte med kommuner i Saltenregionen.
Ordfører i Gildeskål og leder i Salten regionråd, Petter Jørgen Pedersen (Ap). (15 min).Kommunereform.
Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap). (15 min). Inkluderings- og integreringsarbeid.
Ordfører i Steigen, Asle Schrøder (Sp). (15 min).Havbruksfond- effekt? Samferdsel på sjø – hurtigbåt og ferger.
Ordfører i Fauske, Jørn Stene (Fellesliste). (15 min).Flyktningesituasjonen.
Ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes (H). (15 min).Boligbygging og Hamarøymodellen, bosetning av enslig mindreårige flyktninger, akuttmedisin og distriktsutfordringer.
Spørsmål og svar.

14.15

Pause

14.30 - 15.45

Møte med regionale etater/organisasjoner.
IMDI Nord, fungerende regiondirektør Roger Solstad. (15 min).
Husbanken Bodø, regiondirektør Andree Grundstad Meby og avdelingsdirektør Adelheid B Kristiansen. (15 min).
Árran lulesamiske senter, styreleder Andras Mikkelsen/direktør Lars Magne Andreassen. (15 min).
Spørsmål og svar
17.56 Ankomst Svolvær.
19.30 Middag

Tirsdag 5. april.

09.00 Møte på rådhuset, Vågan kommune.
Om Vågan og generelt om statlige arbeidsplasser til Lofoten ved ordfører i Vågan Eivind Holst (H) og prosjektleder for Ny Giv, Liz Rekve.
09.15 Om Flakstad og generelt om fellesgodefinansiering og -turistskatt ved ordfører i Flakstad og leder i Lofotrådet Hans Fredrik Sørdal (Ap).
09.30 Om Moskenes og generelt om kommunereform Lofoten ved ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen (Bygdeliste).
09.45 Spørsmål og svar.
10.00 Pause
10.15 Om Røst, og generelt om forslag til nytt inntektssystem ved ordfører i Røst, Tor-Arne Andreassen (Ap).
10.30 Om Værøy, og generelt om finansiering og gjennomføring av reformer ved ordfører i Værøy, Dagfinn Kristian Arntsen (KrF).
10.45 Om Vestvågøy, og generelt om forvaltning og høsting av ressursene i havet ved ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg (Ap).
11.00 Spørsmål og svar.
11.30 Busstransport til Lofotr Vikingmuseum.
Orientering om samferdsel i Lofoten underveis:
Om KVU m.v. ved ordfører i Vågan, Eivind Holst (H).
Om øyenes utfordringer ved ordfører i Værøy, Dagfinn Kristian Arntsen (KrF).
Om veibehov, flaskehalser og rasutsatte strekk, Bainveien, sykkel ved ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg (Ap).
12.15 Ankomst Lofotr Vikingmuseum. www.lofotr.no
Omvisning.
Lunsj
13.50 Avreise

Mindre endringer i programmet kan forekomme.