Kontakt oss

Under finn du oversikt over ansatte og ansvarsområde på verjemålsavdelinga

Linn Hassellund 
Tlf.: 71 25 84 72
E-post: fmmrlihs@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Fagleiar verjemål

 

Therese Småland
Tlf.: 71 25 84 94
E-post: fmmrthsm@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Fagleiar/Jobber deltid

 

Torbjørn Rogne
Tlf.: 71 25 85 26
E-post: torro@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Sigrid Nerbø Reiten
Tlf.: 71 25 84 09
E-post: sinre@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus

 

Hans Christian Nås Gjerde 
Tlf.: 71 25 84 38
E-post: hakgj@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Synnøve Karlsen
Tlf.: 71 25 85 34
E-post: fmmrsyka@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, framtidsfullmakt

 

Cathrine Handrum 
Tlf.: 71 25 84 95
E-post: fmmrcaha@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:
Opprette verjemål,  mindreårige, verjeregnskap, mindreårige

 

Ane Bjordal Bjørkly
Tlf.: 71 25 84 81
E-post: fmmranbj@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:
Opprette verjemål,  mindreårige

 

Astrid Vestad
Tlf.: 71 25 85 97
E-post: fmmrasve@fylkesamannen.no  

Ansvarsområde:  
Opprett verjemål, mindreårige, enslige mindreårige asylsøkere

 

Erling Kanestrøm
Tlf.: 71 25 84 36
E-post: fmmrerka@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, verjerekruttering

 

Elisabeth G. Bjerkan Rakvåg
Tlf.: 71 25 85 23
E-post: fmmrelra@fylkesmannen.no

Ansvarsområde: 
Opprette verjemål, økonomi

 

Solveig Elin Helset
Tlf.: 71 25 85 44
E-post: fmmrsohe@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:  
Økonomi, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Espen Julnes Lia
Tlf.: 71 25 85 08
E-post: fmmresli@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:  
Økonomi, verjeregnskap

 

Tove Røberg
Tlf.: 71 25 84 45
E-post: fmmrtoro@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:  
Fagleiar verjegodtgjøring

 

Grete Eidsæter
Tlf.: 71 25 84 98
E-post: fmmrgrei@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring

 

 

I permisjon:

Vivian Enaasen
Tlf.: 71 25 85 22
E-post: fmmrvien@fylkesmannen.no  

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, mindreårige, enslige mindreårige asylsøkere

 

Sølvi Marie Egge
Tlf.: 71 25 85 24 
E-post: fmmrsoeg@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne