Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskot til vilttiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Ansvarleg:
Andreas Sandnes Granli
Kven kan søke:
Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.

Ordninga omfattar tilskot til praktiske vilttiltak, bidrag til å løyse oppgåver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjonar med meir. FoU knytt til dokumentasjon og overvaking av naturmangfald, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Publisert 08.12.2020

Kvar skal søknaden sendast

Søknader knytt til ikkje-jaktbare artar skal sendast til Statsforvaltaren.
Søknader som gjeld nasjonale tiltak eller prosjekt skal sendast Miljødirektoratet.
Søknader på regionalt nivå som gjeld jaktbare artar skal sendast til fylkeskommunen.
Tiltak innanfor ein enkelt kommune skal omsøkast på det kommunale viltfondet i den aktuelle kommunen.

Søknad om tilskot sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Ansvarleg:
Andreas Sandnes Granli
Kven kan søke:
Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.