Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskot til fiskeformål

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjoner, forvaltningslag, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
Ansvarleg:
Geir Moen

Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av anadrome laksefisk, og leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk. Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem innan 15. januar 2021.

Publisert 16.12.2020

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T-1/20 frå Klima- og miljødepartementet. Sjå til høgre på denne sida for lenkjer til rundskrivet og til Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Frivillige organisasjoner, forvaltningslag, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
Ansvarleg:
Geir Moen