Tilskot til klimatilpassing

Kommunar og fylkeskommuner kan søke om statlig støtte til kunnskapsheving på klimatilpassing. Det er satt av 6,4 millionar kroner til ordninga for 2020. Søknadsfristen er 15. februar.

Tilskotsordninga kan gi støtte til mange ulike problemstillingar. Overføringsverdien i prosjektet vert vektlagt for å bidra til at kunnskap og erfaringar kjem fleire til gode. Prosjekt med stor overføringsverdi og prosjekt som går framfor og utviklar kunnskap på nye områdar er difor viktig.

Søknadsfrist:
15.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunar og fylkeskommunar
Ansvarleg:
Anne Melbø
Kven kan søkje:
Kommunar og fylkeskommunar

Kontaktpersonar