Skjema

Skjema Tema Omtale
B
Barnehage, rapportering på bruk av kompeansemidlar Barnehage og opplæring For barnehageeigarar som skal rapportere på bruken av tildelte kompetansemidlar.
Barnehage, stadfeste tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring For barnehageeigarar som skal stadfeste at tilsette framleis deltek i vidareutdanning i regi av Udir.
Barnehage, tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Barnehageeigarar som har tilsette som deltek i vidareutdanning i regi av Udir, kan søkje om tilretteleggingsmidlar.
K
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
Klage på forvaltningsvedtak Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Helse omsorg og sosialtjenester, Miljø og klima, Landbruk og mat, Kommunal styring, Plan og bygg, Samfunnssikkerhet og beredskap, Barn og foreldre Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak (forvaltningslovens §27 tredje ledd)
M
Melding frå skular i utlandet Barnehage og opplæring Send sikker melding frå norske skular i utlandet til Fylkesmannen.
Mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Alle elevar har krav på ein trygg skuledag utan mobbing. Viss du ikkje får hjelp hjå rektor, kan du bruke dette skjemaet til å komme i kontakt med Fylkesmannen.
O
Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barnehage og opplæring
S
Standpunktkarakter, klagar frå grunnskulen Barnehage og opplæring Skjema for skular som skal sende inn standpunktkarakterklagar til Fylkesmannen for behandling. Dersom du er elev og vil klage på ein standpunktkarakter, må du ta kontakt med rektor ved skulen.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Søk om tilskot til symjeopplæring i barnehagar.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Send rapport om bruken av tildelte midlar til symjeopplæring.
V
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring