Spørsmål & presentasjonar

Her vil vi opplyse om når vi deltek på møte, nettverkssamlingar og andre arrangement, og legge ut presentasjonsmateriale som vi bruker. Vi vil også legge ut svar på spørsmål vi ofte blir stilt, eller svar på spørsmål som kan ha generell informasjonsverdi.