Årsrapport 2019

Årsrapport 2019 og revisjon av årsregnskapet for Fylkesmannen i Møre og Romsdal.