Nettkurs i Grunnforurensningsdatabasen for kommunane

Fylkesmannen i Nordland har nyleg arrangert eit webinar/nettkurs for kommunane i bruk av databasen Grunnforurensning. Vi oppmodar alle kommunane i Møre og Romsdal til å få med seg kurset! Kurset vil vere tilgjengeleg på nettet fram til 19. desember 2019.

I tilknyting til kurset er det også laga eit skriv med informasjon til kurset. Skrivet inneheld ei oversikt over kurset og praktisk informasjon for gjennomføringa av kurset.

Skrivet kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Følgj denne lenkja for å gå direkte til kurssida/webinaret:

https://companycast.live/webcast/197e53nn/