Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

05.11.2019

Løyve til utfylling ved Molde ferjekai

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjøen for å vedlikehalde kaia og hindre utvasking og undergraving.

08.10.2019

Endra løyve for Tafjord Kraftvarme AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 08.10.2019 endra løyvet til Tafjord Kraftvarme sitt anlegg i Ålesund kommune.

30.09.2019

Løyve til tiltak ved Follsjødammen

Statkraft Energi AS får løyve til utslepp i tilknyting til arbeid med tunnel og kanal for flaumvatn ved Follsjødammen på grensa mellom kommunane Surnadal og Rindal.

03.09.2019

Løyve til mudring i Aure

Fylkesmannen gjev løyve til mudring ved båtanlegg ved Leira i Aure kommune, gnr. 216 bnr. 94.

30.08.2019

Løyve til utfylling i Skodje

Veri Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

16.08.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier

Statens vegvesen fekk 16.08.2019 løyve til tiltak i sjø ved ferjekaiene ved Kanestraum og Halsa i Tingvoll og Halsa kommuner.

14.08.2019

Mellombels endring i løyve for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 14.08.19 mellombels endra løyve etter forureiningslova for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Hjelvik II.

29.07.2019

Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.07.19 gitt Grønseth Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt på Ramsberglia Massetak på Høgset i Gjemnes kommune.

05.07.2019

Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og brukt betong

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 05.07.19 gitt Sylte Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt og brukt betong på Ås steinbrudd i Fræna kommune, for augneblikket drifta av Vitrans AS.

01.07.2019

Løyve til mudring ved Åfarnes ferjekai

Fjord1 ASA får løyve til å mudre om lag 180 kubikkmeter på sjøbotnen ved ferjekaia i Åfarnes for å sikre tilstrekkelig djupne til at ei ny ferje kan nytte hamna.