Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

14.02.2020

Tine Meieriet Elnesvågen får endra løyve

TINE Meieriet Elnesvågen har 14.02.20 fått innvilga endring av sitt utsleppsløyve etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for sitt anlegg i Hustadvika kommune.

12.02.2020

Løyve til utfylling i sjø i Skarbøvik, Ålesund

Epax Norway AS får løyve etter forureiningslova til utfylling ved eigedomen 119/148.

12.11.2019

Løyve til masselager på Øye i Norddal

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til utslepp i tilknyting til lager for steinmassar ved Øye.

05.11.2019

Løyve til utfylling ved Molde ferjekai

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjøen for å vedlikehalde kaia og hindre utvasking og undergraving.

08.10.2019

Endra løyve for Tafjord Kraftvarme AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 08.10.2019 endra løyvet til Tafjord Kraftvarme sitt anlegg i Ålesund kommune.

30.09.2019

Løyve til tiltak ved Follsjødammen

Statkraft Energi AS får løyve til utslepp i tilknyting til arbeid med tunnel og kanal for flaumvatn ved Follsjødammen på grensa mellom kommunane Surnadal og Rindal.

03.09.2019

Løyve til mudring i Aure

Fylkesmannen gjev løyve til mudring ved båtanlegg ved Leira i Aure kommune, gnr. 216 bnr. 94.

30.08.2019

Løyve til utfylling i Skodje

Veri Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

16.08.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier

Statens vegvesen fekk 16.08.2019 løyve til tiltak i sjø ved ferjekaiene ved Kanestraum og Halsa i Tingvoll og Halsa kommuner.

14.08.2019

Mellombels endring i løyve for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 14.08.19 mellombels endra løyve etter forureiningslova for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Hjelvik II.

Fleire nyhende