Arealbarometer viser jordressursar

Skog og landskap sender ut arealbarometer til alle kommunane som har fått gjennomført eit periodisk ajourhold av arealopplysningane sine. Det nye barometeret viser arealressursane i kommunen på ein meir visuell måte enn den vanlege arealstatistikken.