Folkehelsa inn i det grøne skiftet

Korleis påvirkar tre helsa vår? Hold av datoen torsdag 14. februar 2019, og bli med på spennande konferanse i Kristiansund. Program kjem etter kvart.

Spennande konferanse 14. februar 2019

Tre & helsekonfransen blir arrangert i Kristiansund torsdag 14. februar 2019. Hold av datoen, og føl med på programmet, som blir presentert seinare.

Korleis blir vi påverka av trematerialar?

Finst det helseeffekter av at vi har trematerialar i interiøret? Forskningsprosjektet Tre og helse er eit samarbeidsprosjekt, som undersøker eventuelle helseeffekter ved bruk av tre i innemiljø.

Dette veit vi 

  • Vi veit at det fins studier som viser at rom med utsikt til natur og tre gir raskare utskriving frå sjukehus, og at bruk av tremateriale i klasserom gir elevar rolegere puls
  • Det er fortsatt lite forskning på samanhengen mellom bruk av tre og helseeffekt
  • Norge har store ressursar av tre, og vi veit at det er uutnytta potensiale i ny bruk av dette tradisjonsrike materialet
  • Auka ressursutnytting av treet som del av ein fornybar og sirkulær økonomi er eit internasjonalt satsingsområde

Målgruppa for konferansen er:

forskarar, entreprenørar, leverandørar, utbyggarar, produktutviklarar, arkitektar, bestillarar og dei som tek avgjerder