Strategiplan for skogbruket i Møre og Romsdal 2008-2016

Fylkestinget vedtok i desember 2011 ein strategiplan for skogbruket i Møre og Romsdal. Planen viser status for skogbruket og har mål for mellom anna avverking, forynging, transport og energiproduksjon.