Enklere erstatningsregler ved grovfôrsvikt

Landbruksdirektoratet har fastsett ny berekningsmåte for erstatning ved avlingssvikt i grovfôrproduksjonen for føretak som har husdyr. Nokre av erstatningssatsene er også endra.

Endringane vil gjere ordninga mindre arbeidskrevjande og meir føreseieleg