Inkluderande barnehage- og skulemiljø 23.-24. januar 2019

Dato:
23. januar 09:00 - 24. januar 16:00
Stad:
Quality hotel Alexandra, Molde
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 23:59:00

Invitasjon til fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Tid: 23.-24. januar 2019

Stad: Quality hotel Alexandra, Molde

Målgruppe: Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal.

Pedagogisk analyse vert ein del av programmet v/ Erik Nordgreen frå Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

Det vil vere veksling mellom faglege innlegg, gruppearbeid for den einskilde kommune og på tvers av kommunane.

Økonomi: Samlinga er gratis for dei som har definerte roller i satsinga.  Andre deltakarar må betale for samlinga, sjå prisar i avsnittet om alternativ for påmelding. Det er difor særs viktig at du kryssar rett i påmeldingsskjemaet.

Deltakarar som skal betale for samlinga, skal gjere opp for seg direkte til hotellet ved oppstart. Evt tilsending av faktura, må deltakar sjølv avtale direkte med hotellet i god tid før kursdagane.

Alternativ for påmelding:

  • 23. og 24. januar i dagpakke inkl lunsj - kr 970 (ikkje overnatting og middag)
  • 23.-24. januar i helpensjon inkl overnatting og alle måltid - kr 1840,-
  • For deltakarar i dagpakke vil det vere mogleg å melde seg på middagen 23. januar, som er inkludert for dei som bur på hotellet - kr 405,-

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 10. desember 2018.  Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
23. januar 09:00 - 24. januar 16:00
Stad:
Quality hotel Alexandra, Molde
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 1 i satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Herøy, Skodje, Fræna, Eide og Rindal
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 23:59:00