Omsorgskonferansen 2018

Dato:
12. september - 13. september
Stad:
Scandic Parken Hotell, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helse- og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, NAV og IKT. Pårørande, pårørandeforeiningar, brukarorganisasjonar og frivillige organisasjonar. Universitet, høgskular, vidaregåande skular, skular og barnehagar. Politikarar, næringsliv og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
19.08.2018 23:59:00

"I møte med morgondagens innbyggar" var tittelen på Omsorgskonferansen 2018.

Vi hadde fokus på korleis skape bærekraftige tenester i ein digital verden.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte til den årlege Omsorgskonferansen, som fann stad den 12.-13. september i Ålesund.

Mål var at omsorgskonferansen skulle bidra til: 

  • Inspirasjon og begeistring
  • Ny kunnskap og erfaringsdeling
  • Auka bevisstgjering  på endring i brukardrevne tenestar
  • Brukarmedverknad
  • Auka fokus på eigenmeistring – ta ansvar for eige liv

I utarbeiding av Omsorgskonfreransen 2018 hadde Fylkesmannen i Møre og Romsdal samarbeid med USHT, ALV Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, KomUt og Velferdsteknologi i ROR. 

Foilar finn du no i høgremargen.

Dato:
12. september - 13. september
Stad:
Scandic Parken Hotell, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Helse- og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, NAV og IKT. Pårørande, pårørandeforeiningar, brukarorganisasjonar og frivillige organisasjonar. Universitet, høgskular, vidaregåande skular, skular og barnehagar. Politikarar, næringsliv og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
19.08.2018 23:59:00

Kontaktpersonar