Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Møte om Kompetanseløftet

Legg til i eigen kalender
Dato:
9. februar 2021 09:30 - 12:45
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Kommunane sin kontaktperson for kompetanseløftet, leiarar og andre tilsette

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer kommunane til det årlege møte om Kompetanseløftet 2020. Men i år blir det digitalt.

Publisert 07.01.2021

I møtet den 9. februar vil Helsedirektoratet ha innlegg om nytt Kompetanseløft 2025. Sunndal kommune vil dele sine erfaringar med arbeidet med heiltidskultur.

Statsforvaltaren vil informere om status på Kompetanse- og innovasjonstilskotet.

Tid: 9. februar 2021

Stad: Teams

Målgruppe: Kommunane sin kotaktperson for kompetanseløftet, leiarar og andre tilsette

Program finn du i høgremargen.

Påmelding: Påmeldings må gjerast innan 07. februar. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik atadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Du vil kort etter at påmeldingsfristen har gått ut, få tilsendt epost med lenkje til webinaret. Sjekk difor at du leggjer inn riktig epostadresse ved påmelding.

Påmelding

Legg til i eigen kalender
Dato:
9. februar 2021 09:30 - 12:45
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Kommunane sin kontaktperson for kompetanseløftet, leiarar og andre tilsette