Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Legg til i eigen kalender
Dato:
3. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Udir, KS og Statped.
Målgruppe:
Barnehage- og skuleansvarlege i kommunen, private eigarar, leiarar, lærarar, barnehagelærarar og spesialpedagogar, PPT, helsesjukepleiarar, barnevern, bup, medlem av samarbeidsforum for dekomp/rekomp, UH.

Regional konferanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Publisert 21.10.2020

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med Udir, KS og Statped til  Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Ny dato: 3. februar 2021

Stad: Digitalt 

Link til mer informasjon og påmelding:

https://www.bigmarker.com/UDIR/More-romsdal-kompetanseloftet?utm_bmcr_source=fylkesmannen 

Legg til i eigen kalender
Dato:
3. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Udir, KS og Statped.
Målgruppe:
Barnehage- og skuleansvarlege i kommunen, private eigarar, leiarar, lærarar, barnehagelærarar og spesialpedagogar, PPT, helsesjukepleiarar, barnevern, bup, medlem av samarbeidsforum for dekomp/rekomp, UH.