Digital plannettverkssamling

Dato:
30. november 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Planleggarar, byggesakshandsamarar, folkehelsekoordinatorar og andre som jobber med plan og utvikling i kommunane i Møre og Romsdal

Invitasjon til digital plannettverkssamling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune til digital plannettverkssamling.

I staden for fysiske samlingar i haust, ønskjer vi å tilby ei digital plannettverkssamling.

Tid: 30. november 2020

Stad: Teams (du deltek via lenke som du får tilsendt i etterkant av at påmeldingsfristen har gått ut).

Målgruppe: Planleggarar, byggesakshandsamarar, folkehelsekoordinatorar og andre som jobber med plan og utvikling i kommunane i Møre og Romsdal.

Kostnad: Samlinga er gratis.

Ny påmeldingsfrist: Det er ny elektronisk påmeldingsfrist, satt til seinast 24. november 2020 kl 23.00. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje påmeldt og vil heller ikkje motta lenke for oppkobling til samlinga. Sjekk om du har fylt ut alle felt, eventuelt om stadfestinga kan ha havna i søppelpostkassa di.

Kontaktpersonar: Sveinung Parr Dimmen, tlf 71 25 84 20 / 481 49 056 og Synnøve Valle, tlf 71 28 02 39 / 911 83 866.

Legg til i eigen kalender
Dato:
30. november 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune
Målgruppe:
Planleggarar, byggesakshandsamarar, folkehelsekoordinatorar og andre som jobber med plan og utvikling i kommunane i Møre og Romsdal