Sansepakke sendes ut til deltakerne i forkant av webinaret slik at opplevelsen blir mer sanselig. Pakkens innhold får deg tettere på tema, med lukt og taktilt møte med ulike treslag som blir diskutert under sendingen. Treslagene i pakken kommer fra ulike skoger i Norge, og er relevante for produksjon av møbler i norsk tre. 
 
 
Frist for påmelding er 20. oktober. 
De som melder seg på etter 13.10.2020 vil dessverre ikke bli tilsendt sansepakke i posten, men er fortsatt hjertelig velkommen til å delta på webinaret.

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Støren Wigum, prosjektleder FoU, Innovasjon og trebruk på e-post: kristin@kystskogbruket.no, mob: 41316295