Rehabiliteringskonferansen 2020

Dato:
22. oktober 2020 13:00 - 15:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Helse Møre og Romsdal HF i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsatte fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, koordinerende enheter, høyskoler, PPT, voksenopplæring, NAV, brukerorganisasjoner, pårørende, Råd for funksjonshemmede, rehabiliterings tjenester og andre.

Velkommen til ReHab webinar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med Helse Møre og Romsdal HF til  ReHab webinar

Tid: 22. oktober 2020 kl 13.00 - 15.30

Målgruppe: Tilsatte fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, koordinerende enheter, høyskoler, PPT, voksenopplæring, NAV, brukerorganisasjoner, pårørende, Råd for funksjonshemmede, rehabiliterings tjenester og andre.

For meir informasjon, program og moglegheit for påmelding, så link: https://kurs.helse-midt.no/Sider/Velkommen-til-ReHab-webinar-.aspx

Påmeldingsfrist er satt til 19. oktober.

Legg til i eigen kalender
Dato:
22. oktober 2020 13:00 - 15:30
Stad:
Webinar
Arrangør:
Helse Møre og Romsdal HF i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsatte fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, koordinerende enheter, høyskoler, PPT, voksenopplæring, NAV, brukerorganisasjoner, pårørende, Råd for funksjonshemmede, rehabiliterings tjenester og andre.