Inkluderande barnehage- og skulemiljø (IBSM)

Dato:
22. oktober 2020 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Deltakande kommunar i pulje 4

Invitasjon til digital samling for Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til digital samling for Inkluderande barnehage- og skulemiljø 

Tid: 22. oktober 2020 kl 9.00 - 14.00

Stad: Digitalt 

Målgruppe: Deltakande kommunar i pulje 4

Lenke til oppkobling blir tilsendt etter at påmeldingsfristen har utløpt.

Påmelding:  Det er elektronisk påmelding innan 18. oktober 2020.  Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar og du vil ikkje få tilsendt lenke for oppkobling til samlinga.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
22. oktober 2020 09:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Deltakande kommunar i pulje 4