10.-11. mars 2020 Kurs i akuttmedisin og normaltariffen

Dato:
10. mars 2020 08:00 - 11. mars 2020 16:00
Stad:
Scandic Hotel Alexandra
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
LIS 1-leger i kommunane i Møre og Romsdal

Sammen med Møre og Romsdal legeforening, arrangerer Fylkesmannen i Møre og Romsdal kurs i normaltariffen og akuttmedisin for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal

Tid: 10. mars - 11. mars 2020

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Økonomi: Kurset er gratis.  Vi oppforder deltakerne til å dele dobbeltrom.

Mulige valg for påmelding:

  • Deltaking 10. mars, inkl lunsj
  • Deltaking 11. mars, inkl lunsj
  • Deltaking 10. og 11. mars inkl lunsj begge dager
  • Deltaking 10.-11. mars, inkl overnatting og alle måltider, dersom du har reiseveg på 1 time eller mer pr veg
  • Den som deltar uten overnatting, kan også melde seg på middag om kvelden 10. mars.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 05. februar 2020. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
10. mars 2020 08:00 - 11. mars 2020 16:00
Stad:
Scandic Hotel Alexandra
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
LIS 1-leger i kommunane i Møre og Romsdal