UTSATT: Innføring i sosialtenestelova

Dato:
31. mars 2020 08:30 - 1. april 2020 15:00
Stad:
Scandic Seilet hotel, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen

Invitasjon til innføring i sosialtenestelova

UTSATT: Arrangementet er utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til innføring i sosialtenestelova

Tid: 31. mars - 1. april 2020

Stad: Scandic Seilet hotel, Molde

Fylkesmannen har gjort ei risikovurdering knytt til faren for smittespreiing av korona-virus og konsekvensar dette har. For å være føre var, og bidra til å oppretthalde drift av kritiske samfunnsfunksjonar er det naudsynt å gjere tiltak for å avgrense smitterisiko.

Fylkesmannen avlyser/utsett alle planlagde kurs, konferansar og samlingar i tida fram til påske.

Deltakarar vil ikkje bli fakturert.

Fylkesmannen seier seg lei for at konferansen vert utsatt og dei eventuelle ulempene dette vil gje.

Ny invitasjon og påmelding vil kome.

Dato:
31. mars 2020 08:30 - 1. april 2020 15:00
Stad:
Scandic Seilet hotel, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Sjå invitasjonen