UTSATT: Fylkessamling i IBSM pulje 4

Dato:
26. mars 2020 10:30 - 27. mars 2020 14:30
Stad:
Quality Hotel Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 4 i satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Vanylven, Ørsta, Hareid, Aukra, Brandal friskule og Møre barne og ungdomsskule.
Påmeldingsfrist:
16.03.2020 23:59:00

Inkluderande barnehage og skulemiljø 26.- 27.mars 2020

UTSATT: Arrangementet er utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer fylkessamling Inkluderande barnehage- og skulemiljø 2020, Quality hotel, Ålesund.

Målgruppe: Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 4 i satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Vanylven, Ørsta, Hareid, Aukra, Brandal friskule og Møre barne og ungdomsskule.

Tid: 26.-27. mars 2020

Stad: Quality hotel, Ålesund

Fylkesmannen har gjort ei risikovurdering knytt til faren for smittespreiing av korona-virus og konsekvensar dette har. For å være føre var, og bidra til å oppretthalde drift av kritiske samfunnsfunksjonar er det naudsynt å gjere tiltak for å avgrense smitterisiko.

Fylkesmannen avlyser/utsett alle planlagde kurs, konferansar og samlingar i tida fram til påske.

Deltakarar vil ikkje bli fakturert.

Fylkesmannen seier seg lei for at konferansen vert utsatt og dei eventuelle ulempene dette vil gje.

Ny invitasjon og påmelding vil kome.

Dato:
26. mars 2020 10:30 - 27. mars 2020 14:30
Stad:
Quality Hotel Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Samlinga er open for kommunar som deltek i pulje 4 i satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø i Møre og Romsdal. Dette er kommunane Vanylven, Ørsta, Hareid, Aukra, Brandal friskule og Møre barne og ungdomsskule.
Påmeldingsfrist:
16.03.2020 23:59:00