UTSATT: Demenskonferansen 2020

Dato:
31. mars 2020 09:00 - 1. april 2020 16:00
Stad:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte.

Invitasjon til Demenskonferansen 2020

UTSATT: Arrangementet er utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Demenskonferansen for 2020

Tid: 31. mars - 01. april 2020

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe:  Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte.

Fylkesmannen har gjort ei risikovurdering knytt til faren for smittespreiing av korona-virus og konsekvensar dette har. For å være føre var, og bidra til å oppretthalde drift av kritiske samfunnsfunksjonar er det naudsynt å gjere tiltak for å avgrense smitterisiko.

Fylkesmannen avlyser/utsett alle planlagde kurs, konferansar og samlingar i tida fram til påske.

Deltakarar vil ikkje bli fakturert.

Fylkesmannen seier seg lei for at konferansen vert utsatt og dei eventuelle ulempene dette vil gje.

Ny invitasjon og påmelding vil kome.

Dato:
31. mars 2020 09:00 - 1. april 2020 16:00
Stad:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte.