Samling om bærekraftige bygg

Dato:
25. februar 2020 09:00 - 17:00
Stad:
Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Arrangør:
Tredriveren ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene

Tredriveren i Møre og Romsdal inviterer til samling om bærekraftige bygg.

Tid: 25. februar 2020

Stad: Hotell Ivar aasen, Ørsta 

Økonomi: Samlinga er gratis

Tema:

  1. Bærekraftige bygg – materialvalg og energiløsninger.
  2. Brannsikring av trekonstruksjoner- regelverk og treets egenskaper ved brann.
  3. Anskaffelsesmetode – samspillsmodeller tilpasset mindre kommuner

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 03.02.2020.  Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

For kursdagene gjeld at forfall som ikkje er varsla vert fakturert med kostnad på dagpakke, og eventuelle kostnad til overnatting.  Dette er grunnen til at de på påmeldingsskjemaet også vert bedne om å fylle ut fakturaadresse og organisasjonsnummer.

Dato:
25. februar 2020 09:00 - 17:00
Stad:
Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Arrangør:
Tredriveren ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene