Søknad om tiltak i sjø ved Larsnes Mek AS i Sande kommune

Høyringsfrist:
29. november 2020 23:59

Verksemda søkjer om å mudre om lag 6 000 m3 massar ved verftet sitt for å utvide innseglinga til ny dokkhall.

Publisert 26.10.2020

Delar av massane som takast opp ynskjast nytta til utfylling og tilrettelegging for kaibygging i nærleiken. Området som skal mudrast er på om lag 1 250 m2. Tiltaka har planlagt oppstart i slutten av 2020, og er planlagt å vere ferdige tidleg i 2021.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar og innspel til søknaden må sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 29. november.

Høyringsfrist:
29. november 2020 23:59

Kontaktpersonar

Dokument