Søknad om utfylling ved Vestavika industriområde, Hustadvika


Høyringsfrist 04. oktober 2020 23:59

Hustadvika kommune søkjer om løyve til utfylling i sjø i eit område ved Indre Harøya/Vestadvika.

Tiltaket er planlagt utført i perioden 2020-2021.

Søknadsdokument med miljørapport frå Asplan Viak og geotekniske rapportar kan lastast ned via lenkjene til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 4. oktober 2020.