Søknad om mudring og dumping ved Hasløya, Averøy kommune


Høyringsfrist 04. oktober 2020 23:59

Hordafor AS søkjer om løyve til å mudre om lag 434 m3 massar ved eigedomen 85/34 og dumpe dei ved ein nærare angitt lokalitet i Hasløysundet.

Tiltaka er planlagt utført hausten 2020 - våren 2021.

Søknadsdokumenta, med sedimentanalyser, kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 4. oktober 2020.

Kontaktpersonar

Dokument