Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstiuttet (FHI) arrangerer webinar om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert handhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, i veke 19, 5. og 6. mai. 

Webinara er delt inn basert på tenester og vil bli heldt på følgjande tidspunkt for:

  • Fastlegekontor: tysdag 5. mai, kl. 11.00 – 12.00
  • Sjukehus: tysdag 5. mai, kl. 13.00 – 14.00
  • Heimesjukepleie: tysdag 5. mai, kl. 15.00 – 16.00
  • Tannlegekontor: onsdag 6. mai, kl. 11.00 – 12.00
  • Sjukeheim: onsdag 6. mai, kl. 15.00 – 16.00

Det vil i etterkant bli delt video frå webinara.

Her finn du nettundervisning om korona. 

Meir informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/