Ny rettleiar for smittevern for verksemder med ein-til-ein-kontakt

Helsdirektoratet har utarbeidd rettleiar for smittehandtering i verksemder som har ein til ein kontakt. Dette gjeld mellom anna fysioterapeutar, kiropraktorar, psykologar og andre som gir helsehjelp eller anna alternativ behandling. 

Føremålet med rettleiaren er å gi råd om korleis verksemder på en forsvarleg måte kan ivareta smittevernet og førebygge tilfeldig eksponering og spreiing av det nye koronaviruset.

Lenke til rettleiaren finn du i høgremenyen.