Fylkesmannen si oppsummering av oppdraget for 2016 og om nye oppgåver i 2017

Fylkesmannen - rolle og funksjon

 

Lodve Solholm er fylkesmann i Møre og Romsdal frå 01.10.2009.

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange og svært allsidige forvaltningsoppgåver for staten (dei ulike departementa).

Fylkesmannen sine roller er nærare omtalt i styringsportalen:


Kontaktpersonar