Kandidatar til nytt FUG og FUB 2020-2023

Invitasjon til å kome med forslag til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG)  og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) 2020-2023

Det skal velgast kandidatar både til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG) og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) for perioden 2020 - 2023.  I brev frå Kunnskapsdepartementet i juni inviterer kunnskapsministeren Jan Tore Sanner til å kome med forslag til kandidatar til nye utvalg. 

Invitasjonen går til kommunar, aktuelle skular og barnehagar, både private og kommunale. 

Frist for å kome med forslag til kandidatar med grunngjeving er 1. septembr 2019. 

Les meir i brev frå Kunnskapsdepartementet i høgre margen samt lenke til skjema for utfylling.