Samarbeidskompetanse og medbestemmelse - Regional konferanse 2020

Dato:
30. januar 2020 10:00 - 31. januar 2020 14:15
Stad:
SAS Radisson Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KMD, LO, YS, Akademikerne og Unio
Målgruppe:
Tillitsvalgte og arbeidsgivarrepresentantar frå statlege verksemder i Midt-Norge

Framtidas arbeidsliv – er rammene ei utfordring for samarbeid og medbestemmelse ?

Det inviterast til regional konferanse for statlege verksemder i Midt-Norge

Tid: 30.-31. januar 2010

Stad: SAS Radisson Royal Garden, Trondheim

For meir informasjon, sjå vedlegg i høgremargen.

Økonomi: Konferansen er gratis.  Reise og opphald vert dekt etter samla refusjonskrav frå kvar verksemd i etterkant.

Påmelding: Den elektronisk bindande påmeldingsfristen er utvida til 7. januar 2020. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
30. januar 2020 10:00 - 31. januar 2020 14:15
Stad:
SAS Radisson Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KMD, LO, YS, Akademikerne og Unio
Målgruppe:
Tillitsvalgte og arbeidsgivarrepresentantar frå statlege verksemder i Midt-Norge