Samarbeidsmøte 13. november om bruk av tvang og makt

Dato:
13. november 11:00 - 14:00
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i spesialisthelsetenesta som arbeider med tvang etter kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova
Påmeldingsfrist:
01.11.2018 23:59:00

Vel møtt til samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt i spesialisthelsetenesta.

Dersom verksemda har problemstillingar de vil drøfte, ber vi om at leiar samlar desse opp og sender dei til Ørjan Moldestad på e-post under "Kontaktpersonar" seinast 1. november.  

Målgruppa er tilsette i spesialisthelsetenesta som arbeider med tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9, nærare bestemt frå desse einingane:

  • Helse Bergen:
    • Habiliteringstenesta for vaksne
    • Habiliteringstenesta for barn og unge
    • Autismeteamet
  • Helse Fonna: Seksjon habilitering

Vi serverer lunsj og frukt på møtet.

Program blir sendt ut til leiarane i kvar verksemd veka før samarbeidsmøtet. Du kan melde deg på under.

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnStillingArbeidsstad
ØrjanMoldestadseniorrådgiverFylkesmannen i Hordaland
Birte MarkesethAasenSeniorrådgjvarFylkesmannen i Hordaland
FrankOttesenSpesialergoterapeutHAVO
HeleneRosvollFagkonsulent i miljøterapi HAVO Bergen
OlaugLaukelandSpesialergoterapeutHelse Bergen
Beate KristinLilleheilAss. seksjonslederHabiliteringsavdelinga for vaksne
RubenNyborgFagkonsulentHAVO
JytteToftMiljøterapeutHAVO
Randi JohanneKjernlieVernepleierHabiliteringsavdelinga for vaksne
FredrikFahlstrømFagkonsulent i miljøterapiHAVO Bergen
TorhildBråtheVernepleier/fagkonsulentHelse Bergen, HAVO
Silje-Iren NettelandOlsenEiningsleiar helse og omsorg Vaksdal kommune
RandiMyklebustSeksjonsleiarHAVO Helse Bergen
SigveEintveitFagkonsulentHelse Fonna
JohannaEideMiljøterapeutHabiliteringsavdelinga for vaksne
LeneSætherFagkonsulentHelse fonna, seksjon habilitering
EliWulfFagkonsulentAutismeteamet, PBU, Haukeland Universitetssykehus
Annie MathisenFagkonsulentAutismeteamet, PBU, Haukeland Universitetssykehus
Dato:
13. november 11:00 - 14:00
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i spesialisthelsetenesta som arbeider med tvang etter kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova
Påmeldingsfrist:
01.11.2018 23:59:00

Kontaktpersonar