Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa 8. og 9. november

Dato:
8. november - 9. november
Stad:
Scandic Flesland Airport
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

I samarbeid med Kompetanse Norge inviterer Fylkesmannen i Hordaland til etterutdanningskurs torsdag 8. og fredag 9. november 2018. 

Torsdag 8. november kl 9 – 16

Samling i plenum heile dagen.

Kl 9 - 12

Solveig Moldrheim: Kløkt og fordom – hvordan møte ekstreme utsagn i klasserommet?

Hvordan inkluderer man elever som bruker intolerante utsagn? Hva gjør man for å fremme en kritisk selvrefleksjon? Hvordan bryte ned fastlåste forestillinger om utgrupper? Hvordan dannes holdninger og hvordan endres de?

Solveig Moldrheim har siden 2005 arbeidet med menneskerettighetsundervisning, først i Redd Barna, deretter fra 2010 i Raftostiftelsen. Moldrheim har ansvar for gjennomføring av Dembra Vest – et kompetanseutviklingsprosjekt for lærere – Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger.

Kl 13 - 16

Sylvia Riise og Mette Kristoffersen Melby: Differensiering og tilpasset opplæring i voksenopplæringen

Det er ofte stor variasjon i utdannings- og språknivå innad i klassen. Gruppene er svært heterogene med hensyn til nivå og progresjon. Dette innebærer at lærerne har behov for kompetanse i å differensiere undervisningen. Kurset gir praktiske tips til differensiering i klasserommet, både når det gjelder metode og organisering av undervisningen. Kurset vil ha konkrete eksempler fra hvordan Røyken voksenopplæring jobber med differensiering og tilpasset opplæring.

Sylvia Riise og Mette Kristoffersen Melby er lærere ved Røyken voksenopplæring

Fredag 9. november kl 8.30 – 15.30

To parallelle sesjonar før lunsj og to parallelle sesjonar etter lunsj.

Kl 8.30 – 11.30

Alt 1 Jørgen Moltubak: Samarbeid og læringsledelse

Hvordan kan vi jobbe best mulig sammen? Hvordan utnytte ressursene effektivt og bygge på hverandres styrker? Kurset handler om å se sammenheng mellom de mange detaljene i hverdagen og overordnede utfordringene i virksomheten. Hvordan skape gode møter, sette tydelige mål og lage et klima for utviklende samarbeid? Deltakerne får nyttige tips og øvelser de kan ta med tilbake til virksomheten. Kurset er rettet mot lærere og ledere.

Jørgen Moltubak har jobbet som lærer i en årrekke, og har skrevet flere fagbøker om klasseledelse.

Alt 2 Hege Forfod: Vurdering av muntlige ferdigheter på norskprøven

Kurset er egnet for begge målgrupper, norskopplæringen og grunnskole. Det tar for seg muntlig vurdering generelt, men har hovedvekt på muntlig vurdering knyttet til norskprøven. Kurset er et supplement til nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Hege Kristin Forfod er lærer ved Helsfyr Voksenopplæring i Oslo. Hun har også jobbet med produktive ferdigheter i norskprøveseksjonen for Kompetanse Norge

Kl 12.30 – 15. 30

Alt 1 Thuy Thanh Pham: Språk og identitet

Hvor mye språk deltakerne lærer gjennom språk- og arbeidspraksis påvirkes av deres egen motivasjon, av hvordan de møtes på arbeidsplassen og hva de opplever å få igjen for læringsinnsatsen. Deltakernes forventninger og mål, hvordan de følges opp i forkant og underveis i praksisperioden, påvirker dermed i stor grad hvilken innsats de gjør for å utnytte de mulighetene som byr seg til å praktisere og lære språk. Kurset vil fokusere på hva læreren kan gjøre for å støtte og veilede deltakerne for at praksisperiodene skal bli mest mulig vellykket for den enkelte.

Thuy Thanh Pham er lærer ved Bærum kommunale voksenopplæring og har skrevet masteroppgave i norsk som andrespråk om sammenhengen mellom språklæring og identitet hos deltakere i arbeidsrettet norskopplæring.

Alt 2 Inga Byrne: «Hvor står jeg? Hvor går jeg?» -  Vurdering av skriftlig produksjon

Dette kurset tar for seg vurdering av skriftlig produksjon sett i sammenheng med sentrale prinsipper for vurdering for læring og med et prosessorientert syn på skriving. Vi ser på sammenhenger mellom arbeid i før-skrivefasen og vurdering av tekster.

Inga Hesseberg Byrne er lærer ved Ålesund voksenopplæring og har skrevet en masteroppgave om prosessorientert skriving. Hun har også erfaring som sensor for skriftlig produksjon på Norskprøvene og på skriftlig avgangseksamen i engelsk, grunnskole for voksne.

Dato:
8. november - 9. november
Stad:
Scandic Flesland Airport
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Kontaktpersonar