Konferanse om barn utsett for vald og overgrep

Seminaret vil ha fokus på barn utsett for vald og overgrep. Hald av dagene. Program og påmelding kjem seinare.

Vi kan allereie no informere om at det vert eigendel, 1 000 kroner, for å delta på seminaret. Eigendelen dekker to kursdagar, middag og hotellovernatting frå 30.-31. oktober. Deltakarne må sjølv dekke reiseutgiftar og eventuelt fleire overnattingar på hotell.

Dato:
30. oktober - 31. oktober
Stad:
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Hordaland, Uni Research: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og RVTS (Ressurssenter vald og traumatisk stress)
Målgruppe:
Leiarar innan kommunalt barnevern, institusjonsbarnevern, Bufetat, psykisk helse barn og unge i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Kontaktpersonar