Kurs og konferansar

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2018
24. aug 34 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 24. august 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Grunnkurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 28-29. august 2018 Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
september 2018
06. sep 36 Fylkesmannen Nasjonal fagleg retningsline for svangerskapsomsorga Skatt vest Bergen, Nonnesetergt. 4, Bergen
14. sep 37 Fylkesmannen Kurs i rettleiing av LIS1-legar Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
21. sep 38 Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med RKBU Vest, NAPHA m.fl. Møte for psykologar i kommunane 21. september 2018 RKBU Vest, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
26. sep 39 Fylkesmannen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 26. september 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
27. sep - 28. sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Møte for kommuneoverlegar i Hordaland 27.-28. september 2018 Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
oktober 2018
09. okt 41 Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland IPLOS-temadag 9. oktober 2018 Scandic Hotel Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen
17. okt 42 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 17. oktober 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Hordaland Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap Park Hotel Vossevangen