Kurs og konferansar

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2018
23. nov 47 Fylkesmannen i Hordaland Møte for tenesteleiarar rus og psykisk helse i kommunane Scandic Ørnen, Bergen
26. nov - 27. nov 48 Fylkesmannen i Hordaland Kurs i DSB-CIM for kommunane i Hordaland Park Hotel Vossevangen, Voss
27. nov 48 Fylkesmannen Fagsamling om bruk av tvang mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
28. nov 48 Utdanningsavdelinga Samling med kommunane som barnehagemyndigheit Hotell Terminus
29. nov 48 Fylkesmannen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 29. november 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
29. nov 48 Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken Vest og Helse Stavanger Inspirasjonsdag om brukarmedverknad og aktivitetstilbod Tau scene
30. nov 48 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 30. november 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
30. nov 48 Fylkesmannen Andre grupperettleiing for LIS1-legar hausten 2018 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
desember 2018
05. des - 06. des 49 Miljødirektoratet, fylkesmennene og fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Korleis kan kommunen redusere utslepp av klimagassar? Scandic Maritim, Haugesund
06. des 49 Fylkesmannen i Hordaland Opplæring i regelverk for somatisk helsehjelp med tvang Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
23. nov Møte for tenesteleiarar rus og psykisk helse i kommunane
26. nov - 27. nov Kurs i DSB-CIM for kommunane i Hordaland
27. nov Fagsamling om bruk av tvang mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
28. nov Samling med kommunane som barnehagemyndigheit
29. nov Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 29. november 2018
29. nov Inspirasjonsdag om brukarmedverknad og aktivitetstilbod
30. nov Økonomisk samarbeidsforum 30. november 2018
30. nov Andre grupperettleiing for LIS1-legar hausten 2018
05. des - 06. des Korleis kan kommunen redusere utslepp av klimagassar?
06. des Opplæring i regelverk for somatisk helsehjelp med tvang