Vaksdal kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp i Sædalselva

Vaksdal vassverk skal installere marmorfilter i anlegg for produksjon av drikkevatn. COWI AS søkjer om utslepp av skyljevatn frå spyling av to marmorfilter på vegne av Vaksdal kommune. Frist for å sende inn merknad til saka er 20. august 2018. 

Om prosjektet

Vaksdal kommune skal utbetre vassverkerket i Vaksdal. Ein gong kvar veke vert filteret spylt med 38 kubikkmeter vatn. I spyleperioden på ti minutt, vil ni kilo kalk bli ført til Sædalselva. 

Kart over tiltaksområdet

Søknaden finn du til høgre på sida.

Frist for å sende inn merknadar

Eventuelle merknadar til saka sendast innan 20. august 2018 til: 

Fylkesmannen i Hordaland

Pb. 7310

5020 Bergen

eller på e-post til fmhopostmottak@fylkesmannen.no 

Merk med referansenummer 2018/6729

Alle fråsegener vert registret i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn. Useriøse fråsegner vert ikkje vurdert.

Kontaktpersonar