Høyringar

Har du innspel? Fylkesmannen legg ut saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei.

Du kan sende høyringssvar ved å bruke skjemaet nedst i oppslaget, ved å sende brev eller e-post. I kvar sak står det ein eller fleire kontaktpersonar som kan hjelpe deg med meir informasjon. Alle innspel er tilgjengelege i den elektroniske postjournalen (OEP).

Frist Veke Høyring
november 2018
21. nov 47 Søknad om utsleppsløyve for bygging av Løkjelsvatn Kraftverk i Etne
Frist Høyring
21. nov Søknad om utsleppsløyve for bygging av Løkjelsvatn Kraftverk i Etne